Provozní podmínky byly vytvořeny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele vytvořeném na základech doporučení Hospodářské komory Slovinska a mezinárodních pravidlech o e-obchodování.

1. OBJEDNÁVKA

Prodejní procedura v online obchodě:

Prodejní procedura na vstupní stránce

Po odeslání objednávky obdržíte potvrzení Vaší objednávky do Vaší e-mailové schránky. K potvrzení jsou kromě všech zákonem požadovaných informací o samotné objednávce přiloženy i obecné obchodní podmínky na trvalém nosiči, které zastupují smlouvu mezi zákazníkem a prodejcem. Každé zrušení nebo změna objednávky musí být nahlášena na e-mailovou adresu manažera obchodu dříve, než započne doručovací proces produktů. Pokud zákazník nezruší svou objednávku v dohodnutém časovém období, znamená to, že je smlouva o koupi výrobků mezi kupujícím a prodávajícím neodvolatelně uzavřena. Po uplynutí této doby má kupující právo vrátit zboží v souladu s body 4 a 5 těchto obecných podmínek. Obchodní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem v internetovém obchodě je uzavřena v okamžiku, kdy prodejce zašle zákazníkovi e-mail "Potvrzení o objednávce a o odeslání zboží". Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky pevně stanoveny a platí jak pro prodejce, tak i pro zákazníka. Jako zákazník je vedena osoba, jejíž údaje byly uvedeny v době zadání objednávky. Pozdější změny v údajích nejsou možné. Obchodní smlouva (tzn. elektronická zpráva "Potvrzení o objednávce a o odeslání zboží") je v elektronické podobě uložena na serveru prodejce.

2. CENY

Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou konečné ceny a zahrnují všechny poplatky a daně. Na stránce objednávek je uvedena cena výrobků s DPH. Běžná cena, cena, někdy také jako škrtnutá cena na stránce, platí pro objednávky v naší pobočce bez použití online nákupního košíku a uvedení údajů kupce. Akční nebo reklamní cena, která je obvykle nižší než běžná cena, platí pro objednávky přes internet, e-mail nebo telefon. Navzdory našemu velkému úsilí poskytovat vždy aktuální a přesné informace, se může stát, že informace o cenách nejsou přesné. Slevy, reklamní kódy atd. zpravidla se nesčítají. Sleva při jednotlivém výrobku a reklamní kód se sčítají. Výhodné nabídky, výprodeje a akce pletí do vyprodání posledního výrobku nebo do uvedeného termínu. Doručení/poštovné se liší v závislosti na výrobku a platí se zvlášť. Ceny jsou platné v době objednávky a nemají předem určenou platnost. Obchodní smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy prodejce potvrdí objednávku. Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky pevně stanoveny a platí jak pro prodejce, tak pro zákazníka. Prodejce si vyhrazuje právo změnit cenu! V takovém případě je zákazník informován písemně nebo ústně a může od smlouvy odstoupit. Vybrat si můžete jeden nebo více způsobů platby (v závislosti na výrobku):

Prodejce vystaví fakturu na trvalém nosiči. Popisy produktů mohou obsahovat chyby. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny výrobků bez předchozího upozornění. V případě nezaplacení za zboží souhlasí zákazník s tím, že mu prodejce kromě upomínky pošle zaslat i výpis "Zůstatek kreditu a nesplacených pohledávek", z něhož je zřejmá i výše nesplacených pohledávek, a k tomu také nový platební příkaz. Prodejce si za svou službu účtuje cenu 68,84Kč.

Pokud si zákazník vybere způsob doručení, který nebyl navržen firmou a vybraná metoda je také dražší, společnost není povinna uhradit dodatečné náklady doručení.

3. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zboží objednané na webových stránkách Vám doručíme co nejdříve. Objednávky obdržené ve všední dny do 14:00 budou na uvedenou adresu odeslány ten samý den. Pokud není objednané zboží na skladě, budeme Vás informovat obratem. Doručení probíhá pouze ve Czechia. Doručování zboží zajistí firma Packeta International s.r.o., obyčejně již následující den, nejpozději však ve lhůtě 3 dna od odbavení zboží. Doručovatel Vás pravděpodobně bvyhledá doma v dopoledních hodinách. Pokud Vás nezastihne, budete si moci zásilku vyzvednout na nejbližší poště nebo u jiného smluvního partnera kurýrní společnosti. Jednotná cena doručení činí 0.00Kč. Vyhrazujeme si právo na změnu smluvního partnera k pro doručování zásilek.

4. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník musí prodejce písemně informovat o záměru vrácení produktu ne později, než 14 dnů od přijetí produktu. Zákazník musí napsat na e-mailovou adresu prodejce a přiložit vyplněný formulář. Informace uvedené výše v textu se týkají výhradně osob, které zakoupily produkt bez záměru dosáhnout dalších příjmů. Zákazník je povinen pokrýt náklady vzniklé při vracení předmětu nákupu. Zboží nesmí vykazovat žádné viditelné známky používání a jejich kvalita musí zůstat nezměněna. Pokud jde o zboží, jehož trvanlivost je po otevření zasažena, musí zůstat zavřeno. Zboží nesmí být poškozeno a mělo by být zabaleno ve svém originálním balení. Zákazník může ověřit a vyzkoušet zboží do míry nutné k prověření jeho aktuálního stavu. Musí být přiložen originál nebo kopie faktury, kterou zákazník obdržel spolu s dodaným zbožím. Prodejce není povinen přijmout placené zásilky nebo zásilky, které nejsou v souladu s obecnými obchodními podmínkami. Zákazníkovi bude částka zaplacená za nákup vrácena na jeho bankovní účet v nejkratší možné době, a to nejpozději do 14 dnů od přijetí zprávy se žádostí o vrácení. Zákazník je povinen nést náklady vzniklé při vracení předmětu nákupu

Zákazní může odstoupit od smlouvy, ačkoliv již byla uzavřena, ale musí tomu tak učinit před přijetím produktu, např. během 14denní výpovědní lhůty.

Pokud je vrácený produkt poškozen nebo použit ve větší míře, než míře potřebné k jeho vyzkoušení, firma má nárok požadovat úhradu použití produktu.

Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že byla smlouva uzavřena na zboží, které bylo vyrobeno dle přesných instrukcí zákazníka, bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám nebo není vhodné k vrácení. Pokud se zboží rychle kazí nebo již prošlo datum jeho spotřeby, jeho vrácení také není možné. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy v případě nákupu softwaru, audio nebo video média, jehož bezpečnostní pečeť byla již porušena.

Odstoupení od smlouvy není možné u následujícího zboží:
Pokud se strany nedohodnou jinak, zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy týkající se zboží uvedeného v prvním paragrafu tohoto článku:

Pokud zákazník nepřijme poslanou zásilku během určeného časového úseku, produkt bude vrácen prodejci a uskladněn na adrese skladiště prodejce. Prodejce bude produkt skladovat po dobu 6 měsíců od vydání oznámení. Prodejce má právo na uhrazení nákladů za uskladnění (1€ za den uskladnění vybraného produktu) stejně jako právo na uhrazení všech nákladů, které se objevily během uskladnění zboží.

5. DOBROVOLNÁ ZÁRUKA

Již zakoupené zboží lze odeslat zpátky a vyměnit za jiné zboží. Případný rozdíl v hodnotě zboží je nutné doplatit. Náklady za další doručení zboží nese kupující. Zakoupené zboží může být vyměněno pouze v nepoškozené, neoužité a v originálním obalu. Výměna výrobku je možná ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Reklamace přijímáme ve lhůtě 14 dnů po doručení zboží nebo delší dobu, pokud je to výslovně uvedeno v propagačním textu nebo v záručním prohlášení k výrobku. Zboží musí být doručeno doporučenou poštou na adresu prodejce. Adresa prodejce je uvedena v bodě 12. Náklady na vrácení nehradí prodejce. Při vrácení je úvést bankovní účet zákazníka, kam prodejce vrátí peníze zaplacené při nákupu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodejce se zavazuje trvale chránit všechny osobní údaje uživatele v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Prodejce využije osobní údaje výhradně za účelem plnění objednávky (zaslání informačních materiálů, nabídek, účtů) a k ostatní potřebné komunikaci. Údaje o zákaznících se v žádném případě nedostanou k neoprávněným osobám. Za ochranu osobních údajů je zodpovědný také uživatel sám a to tak, že se postará o ochranu uživatelského jména a hesla. Webové stránky a obchody má prodejce zabezpečeny s technickými a organizační opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úprav a rozšiřování Vašich údajů neoprávněnými osobami. Navzdory pravidelné kontrole nemohou být Vaše údaje plně chráněny. V případě změn dostanete upozornění na Vaši e-mailovou adresu. Pokud s tím nesouhlasíte, dejte nám prosím vědět. Zákazník má právo na nezpoplatněné informace o všech svých osobních údajích a také, pokud je to potřeba, na uzavření účtu a vymazání veškerých údajů. Máte-li dotazy týkající se smazání, zpracování nebo používání Vašich údajů, obraťte se na e-mailovou adresu prodejce.

7. HISTORIE NÁKUPŮ

Prodejce je povinen poskytnout zákazníkovi na jeho žádost informace o předchozích nákupech. Zákazník zašle žádost prodejci prostřednictvím e-mailu a poskytne o zákazníkovi informace, aby prodejce mohl jednoznačně určit zákazníka a zjistit nákupy předešlé zákazníkovy nákupy. Prodejce má právo ověřit před poskytnutím informací o předešlých nákupech totožnost zákazníka. Prodejce je povinen poskytnout údaje zákazníkovi nejpozději do osmi dnů od obdržení žádosti zákazníka se všemi potřebnými údaji.

8. KOMUNIKACE S KUPCEM

Prodejce bude kontaktovat zákazníka prostřednictvím komunikace na dálku pouze tehdy, když proti tomu uživatel nemá výslovné výhrady. Reklamní emaily budou obsahovat následující části:

9. BEZPEĆNOST DÉTÍ

Reklamy budou jednoznačně rozpoznatelné (s přihlédnutím k věku) a budou jasně odděleny od her a soutěží. Jakákoli komunikace určená dětem bude přizpůsobena jejich věku a nebude zneužívat důvěru dítěte, nedostatek zkušeností nebo pocit loajality. Prodejce nesmí přijmout objednávku od nikoho, u něhož ví nebo má podezření, že je dítětem, aniž by měl výslovný souhlas jeho rodičů nebo opatrovníků. Prodejce nesmí přijímat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného svolení svých rodičů nebo opatrovníků. Podobně nesmí prodejce předávat informace o dětech třetí straně vyjma rodičů nebo opatrovníků. Prodejce nesmí umožnit volný přístup k výrobkům nebo službám, které škodí dětem.

10. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVÉDNOSTI

Prodejce vyvíjí veškeré úsilí, aby zajistil aktuální a správnost informací zveřejněných na jeho stránkách. Přesto se mohou vlastnosti výrobků, dodací lhůta nebo cena se změnit tak rychle, že prodejce nestihne upravit informace na webových stránkách. V takovém případě bude prodejce informovat zákazníka o změnách a umožní mu od objednávky odstoupit nebo vyměnit objednané zboží.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)

Při nákupu nových elektronických a elektrických zařízení (EEE), můžete recyklovat všechna elektronická a elektrická zařízení (EEE) zcela zdarma na všech našich prodejních místech. Elektronická a elektrická zařízení (WEEE), která recyklujete, musí být definována dle svého použití a klasifikována dle tříd elektrických a elektronickcýh zařízení. Dále počet doručených kusů musí odpovídat počtu doručených elektrockých a elektronickcýh zařízení (EEE).

11. PODSTATNÉ VADY

Zákazník může v zákonné lhůtě (2 roky) ze zákona reklamovat vadu produktu. O vadě je potřeba firmu informovat do 2 měsíců od objevení vady. Ve zprávě o vadě ji musí zákazník přesně popsat a nechat produkt prohlédnout prodejcem. Zákazník může prodejce informovat o vadě pomocí e-mailu a prodejce musí vydat potvrzení. Prodejce musí na zprávu o vadě odpovědět nejpozději do 8 dnů. Spotřebitel může podle vlastní volby požadovat: odstranění vady, vrácení části zaplacené částky vzhledem k vadě, výměnu za produkt bez vad, či vrácení celé zaplacené částky.

Prodejce respektuje současnou legislativu o ochraně spotřebitele. Prodejce se v nejvyšší možné míře snaží plnit svou povinnost zavést účinný systém pro vyřizování stížností a určit osobu, s níž se v případě problémů může zákazník spojit prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti podávejte písemně e-mailem na adresu prodejce. Adresa prodejce je uvedena v bodě 14. Prodejce během osmi pracovních dnů potvrdí, že obdržel stížnost, informuje zákazníka, jak dlouho bude řešena a bude jej průběžně informovat o průběhu řešení. Prodejce si je vědom, že základní vlastností spotřebitelského sporu, alespoň pokud jde o soudní spor, je jeho asymetrie mezi hodnotou pohledávky a náklady vynaloženými na řešení sporu. To je také hlavní důvod, proč spotřebitel nezahájí spor před soudem. Proto se prodejce maximálně snaží vyřešit jakýkoli spor vzájemnou dohodou. V opačném řeší spor soud krajově příslušný bydlišti adresáta. Naše společnost nebere v potaz žádné poskytovatele IPRS. V případě nedorozumění můžete požadavek na mimosoudní vyrovnání podat na této webové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.. Tuto službu můžete využít jen v případě, že máte bydliště v EU a pokud má váš obchodník sídlo v EU.

13. NÁZORY UŽIVATELŮ

Zákazníci, kteří poskytnou svůj názor na jakýkoli výrobek se všemi požadovanými informacemi, mohou obdržet kupón v hodnotě 20,00 EUR za nákup produktů v prodejnách majitele obchodu. Stanovisko musí být napsáno konstruktivně a musí obsahovat alespoň 300 znaků. Komentáře přijímáme na e-mailové adrese správce obchodu. Nezapomeňte napsat svou přezdívku a hodnocení. Na webové stránce nezveřejníme žádné osobní údaje, které by odhalily totožnost uživatele. Vyhrazujeme si právo názor z jakéhokoli důvodu odmítnout. Tím, že nám pošlete svůj názor nebo obrázek, souhlasíte s tím, že váš názor a/nebo obrázek bude zveřejněn na našich webových stránkách. Souhlasíte také s používáním Vašeho názoru a/nebo obrázku pro naše reklamní účely. Poskytnutím svého stanoviska potvrzujete, že je Váš názor je založen na skutečnostech, a nikoli na fikci. Každý uživatel může poskytnout pouze jeden názor.

14. PRODEJCE

Manažer obchodu a zároveň prodejce je firma:

Do In d.o.o.

Dimičeva ulica 16

1000 Ljubljana, Slovenia


IČO: 8044589

DPH: SI78678960

Firma je plátcem DPH.

2017/34984 - 07.09.2017

TRR/IBAN: SI56 0201 5026 2445 443

SWIFT/BIC: LJBASI2X, NLB d.d.


Za Vaši objednávku odpovídá firma, která je uvedena na faktuře, již obdržíte společně se zbožím. Pro všechny informace, reklamace názory uživatelů, rušení objednávek je Vám k dispozici manažer internetových obchodů, na následující adrese elektronické pošty: evka.nosek@doinonline.eu
Za Vaši objednávku odpovídá firma, která je jasně uvedena na faktuře, která je přiložena Vaší objednávce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ VE LHŮTĚ 14 DNÍ

(Vyplňte formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že odstupujete od smlouvy)Sděluji Vám, že odstupuji od smlouvy u následujícího zboží:

Číslo faktury za přijaté zboží:

Datum faktury za přijaté zboží:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Číslo účtu:

Číslo objednávky:

Zaplacené peníze budou vráceny bankovním převodem na uvedené číslo účtu:

Datum a podpis zákazníka:


Adresát:

Manažer obchodu a zároveň prodejce je firma:

Do In d.o.o.

Dimičeva ulica 16

1000 Ljubljana, Slovenia


IČO: 8044589

DIČ: SI78678960

Firma je plátcem DPH.

Zapsána do obchodního rejstříku: 2017/34984 - 07.09.2017

Bankovní účet/IBAN: SI56 0201 5026 2445 443

SWIFT/BIC: LJBASI2X, NLB d.d.